Het is bij Autorijschool Koen mogelijk om individueel theorieles rijbewijs B te krijgen.

Daarnaast kan er lesmateriaal aangeschaft worden voor zelfstudie, zoals bijvoorbeeld een theorieboek, een oefenboek met vragen, en een CD-ROM met 500 examen vragen (open vragen, multiple choice vragen en ja/nee vragen) en extra aandacht voor gevaarherkenning.
Theorieopleiding Rijbewijs B